Høringssvar fra Anonym

Dato: 19.02.2019

Svartype: Med merknad

Fosterreduksjon og abort er en medisinsk prosedyre kun kvinner kan gjennomgå. Regjeringen og staten ønsker å vanskeliggjøre eller nekte kvinner en medisinsk prosedyre. Å nekte en medisinsk prosedyre grunnet kjønn er direkte kjønnsdiskriminering, noe som ikke burde være lovlig. At staten går inn og nekter og vanskeliggjør en medisinsk prosedyre for halvparten av borgerne er sterkt kritikkverdig. At regjering og stat forsøker å behandle en medisinsk prosedyre som ett etisk dilemma er uærlig og usant. Som vanlig er det aldri medisinske prosedyrer kun men kan gjennomgå som er oppe til debatt.