Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 358889

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen stanse den varslede innskrenkningen av abortloven