Høringssvar fra Anonym

Dato: 18.03.2019

Svartype: Med merknad

Å fjerne tilgang på fosterreduksjon er et inngrep i kvinners selvbestemmelsesrett.