Høringssvar fra Anonym

Dato: 17.03.2019

Svartype: Med merknad

Det er ikke på noen måte akseptabelt å innskrenke friheten til helsetjenester til kvinner på denne måten. Abort, uansett grunn, er en privatsak, og ikke noe staten har å legge seg opp i. Hvorfor er det fortsatt slik at regjeringen tilsynelatende ikke har tiltro til norske kvinners moralkompass?! Vi er da vitterlig ikke i viktoriatidens England, hvor kvinner ble regnet som evneveike vesener ute av stand til å ta vare på seg selv og sine. Jeg, og mange av mine medsøstre protesterer på denne offentlige inngripen i vår kollektive kroppslige sfære. Det er ikke akseptabelt å bruke abort som politisk forhandlingskort. Livmoren til et menneske er ikke noe regjeringen bare kan gi bort til et annet parti over hodet på den det gjelder. DET er uetisk, det er en belastning i en allerede vanskelig situasjon for en kvinne og hennes familie, og ikke minst er det uhørt å umyndiggjøre halve befolkningen på denne måten - en tvilling-graviditet kan jo i grunn skje med hvem som helst. Dette forslaget er uetisk, fullstendig uhørt og må stoppes.