Høringssvar fra Anonym

Dato: 18.03.2019

Svartype: Med merknad

Den foreslåtte lovendringen innebærer en innskrenking av kvinners rett til selvbestemmelse før uke 12. Dersom denne vedtas, er det et klart signal om at kvinner allikevel ikke skal ha full rett til selvbestemmelse og at samfunnet skal kunne legge føringer for hva som er gode og dårlige grunner for kvinnens rett til å bestemme om hun ønsker å bære frem et barn. Dette innebærer større etiske komplikasjoner enn hvorvidt kvinnen skal ha rett til selvbestemt fosterreduksjon i seg selv, så lenge hun allikevel har rett til selvbestemt abort.

Når det gjelder de medisinske begrunnelsene: Ser man på gjennomførte fosterreduksjoner i land som Norge, er den faktiske risikoen for å miste gjenværende fostre ved en fosterreduksjon i realiteten lavere enn om man gjennomfører flerlingesvangerskapet, spesielt ved fler enn to fostre, som utgjør vel halvparten av fosterreduksjoner i Norge. I tillegg er risikoen ved svangerskapet for kvinnens del betydelig redusert ved reduksjon i antall fostre. Kvinnen må selv få velge om hun ønsker å ta denne betydelig økte risikoen for sin egen helse, som et flerlingesvangerskap innebærer, uten å måtte gjennom den ekstra belastningen det er å forsvare sitt valg i ei nemd. Denne betydelige økte risikoen antyder også at kvinner ikke vil kunne få avslag for fosterreduksjon i nemd, og sånn sett har lovendringen ingen betydning annet enn å gripe inn i kvinners selvbestemmelse.