Høringssvar fra Anonym

Dato: 14.03.2019

Svartype: Med merknad

Høringsnotatet sier:

Vanlig prosedyre ved fosterreduksjon er at legen som utfører inngrepet velger det/de lettest tilgjengelige fosteret/fostrene. Legen setter en injeksjon av kaliumklorid i fosterhjertet via ultralydveiledet nålepunksjon gjennom morens buk, livmor og fosterhinnen.

Dette er groteske handlinger. Det er neppe mulig å svikte mer grunnleggende enn dette på det menneskelige plan. Samfunn som tillater dette ødelegger seg selv innenfra.

Så feige dere som avgir negative høringsuttalelser er. Dere går utenom og unngår å forholde dere til det som skjer i virkeligheten. Det er det som beskrives i sitatet dere støtter. Det er dette dere demonstrerer i gatene for. Samtidig ser dere på dere selv som "de gode", og rakker ned på enhver som fremmer motforestillinger.

Menneskets evne til selvbedrag er ekstrem, og skremmende.