Høringssvar fra Bodil Chr. Erichsen

Dato: 02.04.2019

Jeg motsetter meg enhver innstramning av abortloven, og finner det helt urimelig at avgjørelser som tas fpr 12 svangeskapsuke, men som av medisinske årsker helst gjennomføres kort tid etter, ikke skal omfattes av prinsippet om selvbestemt abort.