Høringssvar fra Anonym

Dato: 17.03.2019

Svartype: Med merknad

Det ønskes ingen endringer i dagens abortlov som fører til at denne blir strengere.