Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 378478

Dato: 02.04.2019

Et angrep på noen få kvinner er et angrep på oss alle. Med denne endringen vil ikke alle kvinner ha fritt valg for abort før uke 12, kun de som er gravid «på riktig måte». Gjennomfører dere dette skaper dere også aksept for å diskutere andre endringer i abortloven - også endringer som fri abort frem til uke 18. Det må vi prøve å unngå.

Vi har et felles mål om å få ned antall aborter. Historien har lært oss at forbud ikke er måten å gjøre dette på. Vi trenger mer kunnskap, holdningskampanjer, gratis prevensjon, billigere barnehage og andre støttetiltak for ventende foreldre i en sårbar situasjon. Vi trenger ikke å tvinge et fåtalls damer som ikke ser råd for å bære frem to barn til å abortere begge.

Jeg håper dere ikke gjennomfører dette. Husk fjellvettreglene - det er aldri for sent å snu!