Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 333898

Dato: 02.04.2019

Jeg ber regjeringen kaste den varslede innskrenkingen av abortloven.