Høringssvar fra Pilar Kompetansetjenesten for psykisk helse og barnevern. Tidligere RBUP Øst og Sør

Dato: 17.12.2020

Vedlagt følger kommentarer til høringen fra Pilar - Norges største kompetansetjeneste for psykisk helse og barnevern (tidligere stiftelsen RBUP Øst og Sør) og omfatter RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), RVTS Øst og RVTS Sør (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i vår region). Vi er en kompetansegivende organisasjon som gjennom tjenestestøtte, forskning, undervisning og formidling arbeider for å støtte og bedre tjenestene i regionen. Vi takker for anledningen til å uttale oss.

Vedlegg