Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 03.12.2020

Høringssvar fra Sandnes kommune jfr Sak 75/20 i Utvalg for oppvekst møte 01.12.2020

Sandnes kommune støtter forslaget slik det foreligger, men med følgende merknader;

- Det bør være mulighet til å gjøre unntak for å gjennomføre grunnleggende opplæring av fosterforeldre før barnet flytter inn i de saker der barnet må flyttes raskt eks i barnets familier og nettverk jfr nytt tredje ledd i § 3.

- Barnets beste og barnets stemme må hele tiden ligge til grunn når en skal gjøre vurderinger opp mot plassering og valg av fosterhjem.