Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 18.12.2020

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken. Vi har ingen merknader til det fremlagte forslaget.