Høringssvar fra Landsforeningen for barnevernsbarn