Høringssvar fra Tromsø kommune

Dato: 11.12.2020

HØRINGSUTTALELSE FRA TROMSØ KOMMUNE VEDTATT I UTVALG FOR UTDANNING OG OPPVEKST 4.12.20, SAK 33/20

HØRINGSUTTALELSE, SE PUNKT 3 I SAKSFREMLEGGET

POLITISK VEDTAK MED TILFØYELSE TIL PUNKT 7 I HØRINGSUTTALELSEN

Vedlegg