Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 01.12.2020

Norsk Sykepleierforbunds viktigste innspill er at forslagene støttes, med disse endringsforslagene:

· Fosterforeldres rett til opplæring underveis i plasseringen bør inntas (§ 3)

· For å ivareta en helhetlig og tilpasset oppfølging av fosterhjemmet og av barnet, bør krav om tverrfaglig samarbeid tydeliggjøres (jfr. §§ 4,5 og 7)

Vi viser til fullstendig høringssvar vedlagt.

Vedlegg