Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 21.12.2020

Vedlagt følger Advokatforeninges uttalelse.

Vedlegg