Høringssvar fra Longyearbyen lokalstyre

Dato: 21.12.2020

Viser til vedlagte høringssvar vedr. forskrift for fosterhjem.

Vedlegg