Høringssvar fra Fylkesmannen i Oslo og Viken

Dato: 09.12.2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken støtter alle forslagene til endringer i den nye forskrift om fosterhjem.

Vi viser til kapittel 4, dokumentasjon av vurdering om plassering i barnets familie og nære nettverk, og etterspør en presisering av hva innholdet av dokumentasjonsplikten skal innebære. Eksempelvis vekting av hensynet til parters rettssikkerhet, etterprøvbarhet og forsvarlighet opp mot ivaretakelse av privatpersoners i barnets familie og nettverks rett til å ikke dele personsensitive opplysninger.

Vi vil sende et innspill til Bufdir i forbindelse med dette, og be dem om å ta det med i arbeidet med fosterhjemstrategien.