Høringssvar fra Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR)

Dato: 15.12.2020

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem

Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill til saken om forskrift om fosterhjem. Vi er opptatt av at barnets stemme skal bli hørt, og at både barnevernet og andre rundt barnet skal strekke seg langt for at barnet selv skal få ta del i viktige avgjørelser som tas på vegne av barnet. Vi har følgende innspill:

  • Barnet er ekspert på eget liv, og dets mening bør veie tyngst, så lenge dette er forsvarlig.
  • Barn bør ha så mye innflytelse som mulig, men eksperters mening skal også tillegges vekt
  • Det er spesielt viktig at barnet ikke skal bli påvirket av voksne til å mene det som er best for de voksne av barnet mener.
  • Det må finnes gode og enkle kanaler der barn og unge kan gi tilbakemeldinger til og ta kontakt med barnevernet.

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt hvis dere har oppfølgingsspørsmål!

Beste hilsener fra

Sentralt ungdomsråd i Oslo

sur@ungorg.no

Vedlegg