Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Dato: 18.12.2020

Vedlagt ligger Bufetat, region øst sine innspill til de foreslåtte endringene i forskrift om fosterhjem.

Vedlegg