Høringssvar fra Legemiddelindustrien (LMI)

Dato: 04.09.2019

Legemiddelindustrien (LMI) takker for muligheten til å avgi høringssvar vedrørende endringer av helsepersonelloven § 29 c.

LMI støtter departementets forslag om å forenkle helsepersonells adgang til opplysninger på bakgrunn av økt kvalitetssikring i helsetjenesten.

Med vennlig hilsen

Ramona Melanie Eichenberger

Seniorrådgiver

På vegne av Adm. direktøra Karita Bekkemellem