Høringssvar fra Det psykologiske fakultet/Universitetet i Bergen

Dato: 20.09.2019

Vedr Høring av forslag til endringer i helsepersonellloven § 29 c - enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Vedlagt følger innspill fra Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Det psykologiske fakultet stiller seg bak uttalelsen.

Vennlig hilsen

Vedlegg