Høringssvar fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Dato: 19.09.2019

NKLM sender med dette sitt høringsinnspill til forslagene til endringer i helsepersonelloven.

Vennlig hilsen

Jesper Blinkenberg, senterleder

Vedlegg