Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Dato: 15.09.2019

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse støtter forslaget til endringer i helsepersonelloven §29c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring. Vi har ingen innvendinger mot utformingen eller når utvidelsen av innsyn er ment å gjelde, og tror dette er en fornuftig utvidelse.