Høringssvar fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Dato: 17.09.2019

Høringsuttalelse, Endringer i Helsepersonelloven

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helsevern har stor forståelse for at det av og til kan være nødvendig for helsepersonell å få innsyn i opplysninger om pasienter de tidligere har behandlet, for å lære og kvalitetssikre eget arbeid. Dette vil komme pasientene til gode.

Samtidig er psykisk helsearbeid/psykiatri et sårbart felt, og vi vet at for mange pasienter vil det oppleves krenkende og innvaderende at tidligere behandlere skal ha innsyn i deres pågående behandling. Vi ser av forslaget at pasienter ikke skal forespørres, men ha rett til å nekte at spesifikke tidligere behandlere, eller alle tidligere behandlere, skal ha innsynsrett. For at denne retten skal være reell, må imidlertid pasientene kjenne til den. Vi ønsker derfor et tillegg i loven, hvor helsepersonell har plikt til å opplyse pasienter om muligheten for at tidligere behandlere kan få innsyn i journal, for læringsformål, og at de har anledning til å reservere seg.

Hilde Hem

Daglig leder