Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 21.08.2019

Arbeidsgiverforeningen Spekter avgir ikke uttalelse til denne høringen.