Høringssvar fra Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Dato: 19.09.2019

Norske Sykehusfarmasøyters Forening støtter de foreslåtte endringene i helsepersonelloven § 29 c.

Hilsen

Håvard Kirkevold

Leder

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

www.sykehusfarmasi.org