Høringssvar fra Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund

Dato: 17.09.2019

Forbundsstyret i Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund behandlet høring av forslag til endringer i helsepersonelloven §29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring i sitt møte 5/9-19 og fattet følgende vedtak:

Vi støtter forslaget til endringer.