Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF

Dato: 13.08.2019

Finnmarkssykehuset HF stiller seg positiv til forslaget til endring i helsepersonellovens § 29 c for kunne gi enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring.