Høringssvar fra Norske ortoptisters forening

Dato: 19.09.2019

Norske ortoptisters forening (NOF) støtter høringsforslaget til forenkling av helsepersonelloven §29 c, fjerning av kravet om at helsepersonell må anmode om å få de aktuelle opplynsinger for egen læring og kvalitessikring. Læringsarbeid og kvalitetssikring er viktige formål, og nødvnedige forutsetninger for kvalitet og pasientsikkerhet.

At helsepersonell i flere tilfeller vil tilegne seg pasientopplysninger, er en betydelig mindre ulempe for pasientene enn det godet at helsepersonell stadig lærer og kvalitets sikrer sine vurderinger.

NOF mener det er viktig og bør lovpåleggas, med dkomunetasjon/loggføring i pasientens journal, både når helsepersonell selv kan innhente informasjon eller helsepersonell ikke selv kan gjør oppslag i journalen, men må anmode om å få utlevert opplysningene.