Høringssvar fra Helse Stavanger AMK

Dato: 23.08.2019

AMKs fagutvikler lytter på lydlogger i kvalitetssikringregi. Tenkt situasjon: innringer/pasient oppgir opplysninger som kunne gitt flere oppslagsalternativ i Index. Fagutvikler tenker her ble feil oppslag brukt, kan denne da hente ut pasientjournal for mulig læring for behandler, eller må en be aktuell operatør hente dette. Problemstillingen blir da at det er denne som må avgjøre om fagutvikler skal få dette og i verste fall gir uriktige opplysninger hvis vedkommende ser at det er gjort feil.

En kan løse dette ved at medisinsk faglig ansvarlig for AMK har tilgang til å hente ut data som behandler ansvarlig for AMK?