Høringssvar fra Forvaltningssenter EPJ i Helse Nord

Dato: 18.09.2019

Høringsnotat: Endringer i Helsepersonelloven §29 c.// Innspill:

Vi støtter endringa hvis det brukes via en innlogging som f.eks Kjernejournal hvor det foreligger logg for oppslag. Det at det ikke beskrives hvordan tilgang skal gis til eksterne samarbeidspartnere kan føre til en lemfeldig utlevering av personopplysninger uten at pasientens personvern er sikret. Det står heller ikke at det skal dokumenteres. GDPR sier man skal ha innsyn i hvem som har tilgang til egne opplysninger .

Innad i spesialisthelsetjenesten bør det være en egen beslutningsmal som dokumenterer i journal oppslag med læring eller kvalitetssikring som hensikt.