Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 264441

Dato: 19.12.2021

Kjernejournal bør være privat, og pasienten bør selvsagt spørres om samtykke hvis det er mulig.