Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 292364

Dato: 20.12.2021

Jeg sier NEI til endring kjernejournalforeskriften.