Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 193325

Dato: 19.12.2021

Nei!

Ingenting skal gjøres uten samtykke!