Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187344

Dato: 19.12.2021

Dette er det værste jeg har hørt hittil!

selvfølgelig skal INGEN få tilgang til noe som helst av kjernejournalen til hvert enkelt menneske uten samtykke!!

Aldri!!!

Den som foreslår dette bør slutte i jobben sin øyeblikkelig og skamme seg!!