Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254330

Dato: 19.12.2021

På vegne av de som ikke kan snakke, og som ikke kan gi uttrykk for hva de ønsker og som ikke kan sette seg fysisk til motverge når det gjelder dette og Vaksine tvang i framtiden, så svarer jeg på vegne av dem, min søster og meg at dette må ikke bli en realitet. Vi husker altfor godt at befolkningen har vært og kan igjen bli statens eiendom, Jf. Fengslede i enkelte stater i USA, og Nazistenes vitenskapelige tester og tortur på mennesker i leirene/fangenskap. Jeg appellerer til Stortinget, gå ikke nærmere inn på denne lovgivningen, denne kan da med en ny unntakstilstand og ja da føre til MAKTMISBRUK🙏 Jeg ber dere ydmykest om deres oppmerksomhet 🇧🇻