Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 329196

Dato: 20.12.2021

Nei til dette. Forslaget tar bort mer av innbyggernes privatliv, og ødelegger for at hver enkelt skal kunne bestemme over seg selv.

Dette er ikke oplysninger som skal kunne deles uten en persons informeret samtykke.
Dette er private opplysninger som jeg alene skal kunne velge og dele med de jeg mener trenger det. Disse oplysningens skal ikke en hvilken som helst sykepleier eller andre som dere skulle mene har en passende stilling til og kunne lese.