Forsiden

Høringssvar fra Tove Magnussen

Dato: 22.12.2021

Har mistet en hver tillit til at våre myndigheter handler klokt med folkets beste som sitt mål og at tilgang, innsyn og makt ikke misbrukes. Mener derfor at ytterligere tilgang og innsyn i våre helseopplysninger må avverges.