Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 337454

Dato: 20.12.2021

Nei til deres forslag å ta bort pasientenes samtykke til innsyn i kjerne journal. Jeg samtykker IKKE