Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 301393

Dato: 20.12.2021

Nei, kan ikke støtte dette forslaget.

Kjernejournal er sensitiv informasjon og skal ikke deles uten samtykke.