Forsiden

Høringssvar fra Eva Salomonsen

Dato: 27.12.2021

"Jeg motsetter meg dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften!

At enda flere instanser enn dagens gis tilgang til legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke er et nytt og nok et betydelig overtramp i den enkeltes privatliv. Man kan ikke se at det ligger vektige argumenter til rette for å endre dagens ordlyd.

At dette høringsforslaget også kommer i det stille, uten offentlig debatt, vitner om udemokratiske prosesser i et land hvor folket tror på og har valgt et åpent demokrati.

Det forventes derfor at dette forslaget ikke blir implementert i kjernejournalforskriften."