Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 416389

Dato: 22.12.2021

Jeg synes det er horribelt i hvilken retning Norge beveger seg i. Hvordan kan vi tillate at mennesker får tilgang til sensitiv informasjon (Kjernejournalen) uten pasientens samtykke? Man skulle trodd at i 2021 snart 2022 skulle alt gå med et samtykke.

Jeg er sterkt i mot og uenig i at det skal gis tilgang uten pasientens samtykke.