Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 622201

Dato: 27.12.2021

Et klart NEI til forandring i kjernejournalforskriften !