Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 555260

Dato: 26.12.2021

N E I!!! Dette er IKKE GREIT!! Det er ikke greit at hvermannsen (JA SELV OM DET ER HELSEPERSONELL) skal kunne ha innsyn i MEDISINSKE opplysninger til folk, OG HVERTFALL IKKE FÅ DET UTEN SAMTYKKE!!!!!