Forsiden

Høringssvar fra Erik Gundersen

Dato: 27.12.2021

Jeg er sterkt i mot endringer i regelverket for kjernejournalforskriften. Sensitive pasientopplysninger angår ingen andre enn pasienten selv og behandlende instans.
Dette er nok et forsøk på inskrenking av pasientrettigheter/menneskerettigheter.

Det er nok nå!