Forsiden

Høringssvar fra Siri Hermo

Dato: 20.12.2021

Nei! Ingen opplysninger eller behandling skal gies uten pasientens samtykke! Dette lovforslaget bryter med personvern & menneskerettigheter.

Hvor er vi egentlig på vei?

Er vi fortsatt i et demokrati der folk selv får bestemme over eget liv, kropp og helse?

Dette er bekymringsfullt!