Forsiden

Høringssvar fra Lars Nitteberg

Dato: 20.12.2021

Grovt brudd med Grunnloven. Dette omfatter alle, så slike forslag burde vært åpent ute for alle å få med seg, og ikke bare bli forsøkt lurt inn under dekke av nok en høytid. Det er en grunn til at helseopplysninger er konfidensielt og ikke tilgjengelig for alle.