Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 637031

Dato: 18.12.2021

Nei, det holder med at fastlegen har det for dette er deres ansvarsområde. Nei og igjen nei til forslaget!